Home |
  Service |
 
ซายน์ เอ รามา (SIGN A RAMA) www.signaramathai.com

ก่อตั้งเมื่อ:        พ.ศ. 2547
ดำเนินธุรกิจ:      1.แฟรนไชส์ศูนย์บริการงานป้ายครบวงจรมาตรฐานสากล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก Sign A Rama ให้เป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คลอบคลุมไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า โดยนำเทคโนโลยี่ด้านดิจิทัลคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการผลิตป้าย และสื่อประเภทต่าง ๆ รวมทั้งใช้โปรแกรมที่ทันสมัยในการบริหารจัดการร้านแฟรนไชส์
                           2.เป็นศูนย์จัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อรองรับการขยายสาขาแฟรนไชส์ของ sign A Rama และบุคคลทั่วไปที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับป้าย
สินค้า:                งานป้ายทุกชนิด อาทิเช่น ป้ายไฟนีออนไลท์, แบนเนอร์, ป้ายกล่องไฟ, ป้ายตัวอักษรทุกชนิด, ป้ายสติ๊กเกอร์, สติกเกอร์ติดรถยนต์, ป้ายที่พิมพ์จากเครื่อง Inkjet, และป้ายอื่น ๆ ทุกชนิด